غسالخانه دارالسلام کاشان ۲۶ فروردین 99 بدون کرونا

غسالخانه دارالسلام کاشان ۲۶فروردین ۹۹ هیچ فوتی کرونایی نداشته است. با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و توجه به هشدارها می توانیم خیلی زود از شر این ویروس منحوس نجات پیدا کنیم.

۰ نظر