کدام واکسن‌ها مجوز تزریق برای سنین کمتر از ۱۸ سال را گرفته اند؟

رئیس سازمان غذا و دارو: واکسن پاستور و سینوفارم چین، مجوز تزریق برای سنین کمتر از ۱۸ سال را گرفته اند.

۰ نظر