فروش میلیاردی صندلی دانشگاه‌های پزشکی به ثروتمندان !

بعد از ماجرای دستگیری دانشجوی قلابی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی ماجرای فروش چندصد میلیونی صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی جنجال زیادی به پا کرده است.

۰ نظر