اولین اعترافات سحر تبر شاخ اینستاگرامی بعد از دستگیری در اخبار ۲۰:۳۰

«سحر تبر» یکی از شاخ‌های اینستاگرام که چند وقت پیش دستگیر شده بود، مصاحبه‌ای با صدا و سیما داشت و از ماجرای معروف شدنش گفت.

۰ نظر