دختران مکانیک تهرانی از عیب های ماشین پراید گفتند !

دختران مکانیک حدودا 5 ماه است که در گاراژی در تهران مشغول کار شده اند با حضور در برنامه علی ضیا از حرفه‌ای که انتخاب کرده اند صحبت کردند. هم چنین در پاسخ مجری برنامه، از مشکلات خودرو پراید گفتند.

۰ نظر