لقمه گرفتن سردار قاسم رضائی برای سربازانش

سردار قاسم رضائی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روابط صمیمی و دوستانه‌ای با همکاران و به ویژه سربازان خود دارد.

۰ نظر