آمبولانس آقازاده‌ها با آمبولانس مردم فرق داره؟

بخشی از برنامه مدیر مسئول با اجرای دلاوری که از شبکه تهران پخش می شود. و اما سوال ! آمبولانس آقازاده ها با آمبولانس مردم فرق دارد ؟

۰ نظر