تزئین هندوانه شب یلدا به شکل خارپشت

هندوانه شب یلدا  را به صورت، خارپشت یا جوجه تیغی طراحی کنید و کلی از همسرتان دلبری کنید !!

یلدا
۰ نظر