ویدیویی از اراذل جوان تهرانی با دستبند در تلویزیون!

به گزارش خبرنگار صدا و سیما چند شرور و زورگیر در جنوب پایتخت خبر داد.

۰ نظر