صحبت‌های مادر غزاله پس از لغو موقت اعدام آرمان

پدر آرمان عبدالعالی، زندانی جوان محکوم به اعدام از لغو موقت حکم قصاص وی خبر داد.

«آرمان عبدالعالی»، پسری است که ۶ سال پیش به اتهام قتل دختری ۱۸ ساله به زندان افتاد و به قصاص محکوم شد.

آرمان قرار بود قبل از طلوع آفتاب چهارشنبه، به جرم قتل این دختر نوجوان اعدام شود.

پدر آرمان گفت خانواده محترم غزاله با رافت و عطوفت به آرمان مهلت یک ماهه دادند. امیدواریم در این مدت بتوانیم رضایت ایشان را کسب کنیم.
رکنا

۰ نظر