شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به روایت خبرنگار صدا و سیما در عراق

خبرنگار صدا و سیما در گزارشی از بغداد به تشریح جزئیات حمله تروریستی نیروهای آمریکایی پرداخت که منجر به شهادت فرمانده رشید سپاه قدس کشورمان سردار قاسم سلیمانی و همرزمانش پرداخت.

۰ نظر