مصاحبه جدید ناهید شکوهی مادر غزاله

مصاحبه جدید ناهید شکوهی مادر غزاله که گفته می‌شود توسط آرمان به قتل رسیده

مادر غزاله : بهم رحم کنه تا بهش رحم کنم ! 

۰ نظر