واحد شهبازی ؛ یکی از نجات یافتگان پرواز تهران - اوکراین

گفتگوی تلفنی با فردی که به علت نرسیدن به پرواز تهران اکراین، از مرگ حتمی نجات یافت واحد شهبازی تاجر 55 ساله که مالک یک شرکت بازرگانی است درباره این اتفاق گفت: زنده ماندن من یک معجزه الهی است

۰ نظر