افتادن بیمار از آمبولانس در بزرگراه حکیم

یک آمبولانس که در حال حمل بیمار بود، هنگام عبور از بزرگراه حکیم تهران دچار حادثه‌ای عجیب و تلخ شد. درِ پشتی این آمبولانس در حرکت باز شده و بیمارِ بر برانکار به بیرون پرتاب می‌شود. با دیدن این صحنه، مردم به راننده آمبولانس اطلاع می‌دهند. در نهایت آمبولانس برگشته و بیمار نگون بخت را دوباره سوار می‌کنند.

۰ نظر