پرتاب پسربچه به هوا بر اثر انفجار در چاه فاضلاب

پسربچه هشت ساله چینی بر اثر انفجار گاز در چاه فاضلاب به هوا پرتاب شد. او با کمک شهروندانی که در اطراف بودند به بیمارستان منتقل شد. علت این انفجار، بازیگوشی کودک و انداختن فشفشه به داخل چاه فاضلاب بوده است.

۰ نظر