خلبان شرکت آسمان در لحظه سقوط هواپیمای اوکراینی به برچ مراقبت چه گفت ؟

یک رسانه اوکراینی (یونیان اوکراین) فایلی صوتی منتشر کرده که مدعی‌است گفت‌وگوی میان برج مراقبت فرودگاه است با خلبان یک هواپیمای مسافری شرکت آسمان در لحظه سقوط هواپیمای اوکراینی که موشک‌خورده است. مدیرکل سوانح سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید این فایل از مجموعه اسناد محرمانه‌ای بوده که در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی در اختیار گروه کارشناسان اوکراینی قرار گرفته و نباید بدون هماهنگی منتشر می‌شده است.

۰ نظر