صحبت‌های دانشجویانی که امروز از چین برگشتند

ویدئویی از صحبت‌های دانشجویانی که امروز از چین برگشتند را منتشر کرد.

۰ نظر