مقاومت مرد مبتلا به کرونا برای قرنطینه نشدن

ماموران بهداشت چین برای قرنطینه کردن یک مرد مبتلا به کرونا با مشکل مواجه شدند. این مرد در برابر ماموران مقاومت کرد و نمی‌خواست سوار خودرویی که مخصوص انتقال بیماران مبتلا به کرونا بود، شود.

۰ نظر