اعتراف کمتر شنیده شده صدام درباره ایرانیان

دکتر سید محمود انوشه ماجرایی شنیدنی و تکان دهنده از پادشاه کویت هنگام ملاقاتش با صدام دیکتاتور سابق عراق را تعریف کرد.

دیکتاتور معدوم عراق پس از پایان جنگ با کویت اعترافی جالب درباره ایرانیان کرد.

۰ نظر