پزشک شجریان : دروغ نمی‌گوییم ، ایشان زنده است ، ولی حالشان مساعد نیست !

دکتر بهلولی و دکتر حیدری از وضعیت محمدرضا شجریان گفتند

دکتر مهرداد بهلولی، پزشک معالج شجریان، تاکید کرد اگر چه حال استاد آواز ایران خوب و مساعد نیست، اما در حال حاضر (ساعت 23:30) من بالای سر ایشان در آی سی یو هستم و استاد هنوز زنده است.

دکتر بهلولی ادامه داد: «پس از اخبار کذب، الان جلوی بیمارستان جم جمعیت زیادی جمع شده اند. در حالی که تا این لحظه حال استاد شجریان تغییری نکرده است.» در همین باره مهدی جلیلی روزنامه نگار از مشاهداتش در مقابل بیمارستان جم نوشت: جمع زیادی از مردمی که نگران حال استاد شجريان هستند،آمده‌اند مقابل بیمارستان جم.آقای صدیق تعریف آمدند و گفتند خبر فوت ایشان کذب است.مردم،باور نکرده‌اند و با وجود درخواست پلیس متفرق نمیشوند.

۰ نظر