هر آنچه باید درباره آزمایش کرونا بدانیم چه زمانی باید تست کرونا داد؟

روند آزمایش چگونه است؟

چقدر طول می‌کشد تا نتیجه آزمایش مشخص شود و نتیجه تا چه حد قابل اطمینان است؟

آیا آزمایش کرونا موارد قبلی ابتلا را نشان می‌دهد؟ آیا آزمایش از طریق مؤسسات اینترنتی مفید است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگری را با پروفسور هندریک اِشترِک،

مدیر مؤسسه ویروس‌شناسی در کلینیک دانشگاه بن، در میان گذاشتیم.

۰ نظر