چطور دعا به کمک شکست کرونا می‌آید؟ پاسخ روحانی سرشناس

حجه الاسلام زائری از اثر دعا در این روزها می گوید.

۰ نظر