صف عجیب داروی کرونا در خیابان ولیعصر

گزارش همشهری از صف داروی کرونا در خیابان ولیعصر را مشاهده کنید.

۰ نظر