گزارشی از مراکز خرید شلوغ تهران در ایام قرنطینه خانگی

اخبار عصر شبکه تهران گزارشی از مراکز خرید شلوغ تهران پخش کرد و گفت:کالا فراوان است در ساعات پیک ازدحام نکنیم.

۰ نظر