مراسم تدفین مادر عروس رهبر انقلاب

مراسم تدفین همسر حاج آقا لولاچیان، مادر عروس رهبرانقلاب همانند مراسم همه مردم عادی ایران در این ایام برگزار شد.

۰ نظر