اتفاقی عجیب در کعبه پس از تعطیلی طواف!

ویدیویی از پرندگانی که گویا دور کعبه طواف می‌کنند.

۰ نظر