ترس یک خانم پرستار کرونایی از بستری شدن در بیمارستان مسیح دانشوری

یکی از پرسنل بیمارستان مسیح دانشوری به علت ترس از بستری شدن ،بعد از مبتلا شدن به کرونا خود را در خانه قرنطینه کرد.

۰ نظر