سوزاندن اجساد مبتلایان به کرونا در خیابان

بحران کرونا در آمریکای جنوبی؛ سوزاندن و رها کردن اجساد افراد مبتلا به کرونا در خیابان‌های اِکوادر!

۰ نظر