گزارش زنده و بدون سانسور رضا رشیدپور از زنان قهرمان اتاق قرنطینه بیمارستان امیراعلم!

شب گذشته رضا رشیدپور ، مجری معروف صداوسیما در لایو اینستاگرام خود ارتباط زنده ای گرفت با بخش قرنطینه بیمارستان امیراعلم تهران که تقریبا تمام پرستارانش زنان شجاعی بودند که پنجه در پنجه بیماری مرگبار به بیمارانی کمک می کردند که سخت ترین روزهای‌شان را سپری می کردند و با کمک آنها داشتند به زندگی برمی گشتند

۰ نظر