نخستین سکانس سانسور شده از نون خ لو رفت: شوخی با صمد آقا!

در قسمت اول سریال نون خ،سکانسی که درباره یکی از فیلم های قبل از انقلاب بود سانسور شد.

۰ نظر