ماه عسل جدید شبکه ۳ با مجری جدید و خاطره تلخ و شیرین یک پزشک ماما

پزشکی که برای متولد شدن فرزند بیمار کرونایی جانش را به خطر انداخت مهمان برنامه مثل ماه شبکه سه شد.

۰ نظر