فیلم خانوادگی و یاران همیشگی نسرین مقانلو

نسرین مقانلو نوشت :

یار همیشگی من همسرم و فرزندانم
قدر داشته هایمان را بدانیم،
خدایا شکر برای عزیزانی که به
من هدیه دادای.

 

۰ نظر