قاضی پرونده شهلا جاهد همسر دوم ناصر محمد خانی در تلویزیون

قاضی پرونده شهلا جاهد همسر دوم ناصر محمد خانی و متهم به قتل همسر او ، برای اولین بار در تلویزیون ظاهر شد و جمله ای گفت معنادار: شهلا خودش برای خودش کاری نکرد! در صحیح بودن حکم او سرسوزنی شک نکنید.

۰ نظر