طریقه بازگشایی مدارس از 27 اردیبهشت ماه 99

مدارس صرفا برای دانش آموزانی که مایلند بروند رفع اشکال کنند، گشوده می‌شود

۰ نظر