سرنوشت یک میلیون شاخه گل مهریه عروس خانوم !

امروز صبح یک میلیون شاخه گل رُز بوسیله ۴ کامیون خاور در مزار شهداء کرمان تخلیه شد!

یک میلیون شاخه گل مهریه خانمی بوده، وقتی اختلاف پیش آمده خانم درخواست مهریه کرده!

حدودا معادل ۵ میلیارد...! آقا داماد هم زرنگی کرده و بجای پول، عین مهریه رو پرداخت کرده

۰ نظر