فیلمی از خاکسپاری و به سوگ نشستن نسرین مقانلو و برادرش

نسرین مقانلو نوشت :


برادرم پدر رفت
.
رنجها بسیار کشیدم
که بمانی و نشد...
باز بر شاخه ها نغمه
بخوانی و نشد.....
برکت شادی این باغ تو بودی پدرم
همگی خواسته بودیم که بمانی و نشد....

قربون اون قلب مهربونت برم که یک دفعه از حرکت ایستاد،
تو رفتی به دنیای زیباتر و ما را در این دنیای پر از بغض و عذاب
رها کردی حال من و ما بی تو چگونه سرکنیم،غمت آنچنان بر دلم سنگینی میکند که توان نفس کشیدن را برایم سخت کرده.......

۰ نظر