مراسم عقد واقعی سر صحنه فیلمبرداری ، به مدت 20 دقیقه

محسن تنابنده نوشت :

پايان يه روز كاري
شروع يه زندگي نو
يه عقد ساده ميان دو همكار
سر صحنه فيلمبرداري،به صرف شيريني و چاي
با رعايت همه پروتكلهاي بهداشتي
فقط ٢٠دقيقه طول كشيد

۰ نظر