رنگ سال 2021 توسط شرکت پنتون انتخاب شد

همشهری آنلاین: شرکت پنتون زردِ گرم و خاکستری را به عنوان رنگ سال ۲۰۲۱ برگزید. شرکت پنتون به عنوان تعیین‌کننده غیررسمی رنگ سال شهرت جهانی دارد و از سال ۲۰۰۰ به بعد هر سال رنگ خاصی را به‌ عنوان «رنگ سال» معرفی می‌کند. این شرکت عنوان کرده که برای سال ۲۰۲۱ رنگ‌های زردِ گرم و خاکستری (Illuminating ۱۳-۰۶۴۷ Ultimate Gray ۱۷-۵۱۰۴) را انتخاب کرده است.

۰ نظر