لحظاتی از صمیمانه‌ترین دیدارهای رهبر انقلاب

لحظاتی از صمیمانه‌ترین دیدارهای رهبر انقلاب : از عوض کردن چندباره انگشتر تا عکسهای یادگاری!

۰ نظر