مجری‌گریِ نوید محمدزاده و سارا رسول‌زاده سال 1390

عصر ایران: ویدیویی از نوید محمدزاده و سارا رسول زاده سال ۱۳۹۰ در قامت مجری در گفتگو‌ با ریوندی را ببینید.

۰ نظر