روایت زینب سلیمانی از اهداء کتاب زندگینامه شهید سلیمانی به رهبر انقلاب

روایت زینب سلیمانی از اهداء کتاب زندگینامه شهید سلیمانی به رهبر معظم انقلاب و یادداشت ایشان درباره کتاب "از چیزی نمی ترسیدم"

۰ نظر