جدال خوانندگی حامد همایون و شیطنت اقا میشو

حامد همایون نوشت : ميخواستم به چشمات قسم رو بخونم براتون اما آقاي ميشو اجازه نميدن

۰ نظر