آرزوهای دختر زباله گرد بیست و پنج ساله !

دختری بیست‌و پنج ساله که برای سه برادر و سه خواهرش، پدری می‌کند. پول داروهای پدرش را در می‌آورد و همه آرزویش این است که روزی صاحب یک مغازه شود...

۰ نظر