عنابستانی نماینده سبزوار فیلمی منتشر کرد و از مردم عذرخواهی کرد

علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار که قصد عبور از خط ویژه را داشته با ممانعت سرباز راهور رو به رو شده و به صورت او سیلی زد. این خبر طی چند روز اخیر فضای رسانه‌ای و مجازی را تحت الشعاع خود قرار داده است و با موجی از واکنش های منفی رو به رو شد.

۰ نظر