تبریک روز مادر از زبان پسر مرحوم ماه چهره خلیلی

ابراهیم اشرفی همسر ماه چهره خلیلی نوشت :


سلام مامان روز مادر مبارک  کجایی؟ دلم برات تنگ شده دوست دارم خدانگهدار

۰ نظر