پیام احساسی ترانه علیدوستی برای آیناز 14 ساله که سرطان دارد

آیناز 14 ساله آرزویش دیدن ترانه علیدوستی از چهره های هنری و سینمایی کشور است . آیناز این روزها در نبرد برای شکست دادن سرطان است.

۰ نظر