امیرمحمد متقیان با گریم عجیب و بی نظیر برای فیلم طبقه یک و نیم

بعد از پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی 'طبقه یک و نیم' رفتم پیش محمد ببینید چه کرده

۰ نظر