افشاگری جدید داماد خانواده علی انصاریان درباره قصور پزشکی!

افشاگری حامد اژدری داماد علی انصاریان از قصور پزشکی در فوت وی: علی برو نبود، برنامه معروف بهم زنگ زد گفت علی مُرد؟ کی میمیره؟ بگو ما بیایم مصاحبه کنیم.

۰ نظر