ادای احترام هنرمندان مشهور موسیقی ایران به کادر درمان

گوهر خیراندش نوشت :
سلام عزیزانم

دم هنرمندانِ موسیقی گرم که تشکر وادای دین به عزیزان زحمت کش «کادر درمان » را فراموش نکرده اند . قدر دانِ زحمات شما هستیم. نوروزتان خجسته باد.#

۰ نظر