شعر جناب خان برای مهرداد میناوند و علی انصاریان

جناب خان نوشت :
.
برای
علی انصاریان
و
مهرداد میناوند
تا وقتی پیشمون بودین
باهاتون کیف کردیم و خندیدیم و عشق کردیم.
حالا مو هم اینایه با عشق تقدیم جفتتون می کنُم.
ایشالا که تو بغل خدا فقط بخندین و دس بزنین.

۰ نظر